University of Helsinki

Åbo Akademi

Åbo Akademi

The Finnish Labour Museum

The Finnish Museum of Agriculture

Lusto

Publications

2015

Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (eds.) 2015: Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1949-1950. Tampere: Vastapaino.

Ville Kivimäki, Kirsi-Maria Hytönen & Petri Karonen 2015: Ennen huomispäivää. Toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa. In Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (eds.) Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1949-1950, 11-36. Tampere: Vastapaino.

Lena Marander-Eklund & Eerika Koskinen-Koivisto 2015: Ett vanligt liv. Berättelser om kvinnligt arbete och hemmafruliv i det efterkrigstida Finland. Budkavlen 2015.

Lena Marander-Eklund 2015: 'Jag älskade mitt lilla hem' - hemmafrun och hemskapande i 1950-talets Finland. In: e-laboratorium 1/2015.

Marander-Eklund, Lena 2015: Den osynliggjorda hemmafrun i statistik, forskning och arkiv. In: RIG 2015/1,18–30.

Seija-Leena Nevala & Kirsi-Maria Hytönen 2015: Toimet, työt ja taakat. Perhe-elämä maaseudulla sodan jälkeen. In Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (eds.) Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1949-1950, 151-172. Tampere: Vastapaino.

Hanna Snellman 2014: Everyday Language Policies: Embodiment of Language-Related Experiences of Finnish Women in Sweden. In Mia Halonen, Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (eds.) Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons, 196-219. Multilingual Matters 157. Multilingual Matters: Bristol & Toronto & Buffalo.

Hanna Snellman 2015: Etnografian viekkaus. In Heini Hakosalo, Seija Jalagin & Tiina Kinnunen (eds.) Lisää tällaista! Marianne Junilan juhlakirja, 15-22. Scripta historica 37. Oulu: Oulun Historiaseura ry.

Hanna Snellman 2015: Kansatieteellisten karttojen takaa. In Juha Janhunen (ed.) SPHINX vuosikirja 2014-2015, 67-79. Helsinki: Societas Scientarium Fennica - Finska Veteskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura.

Arja Turunen 2015: Pukiko sota naiset pitkiin housuihin? In Heikki Roiko-Jokela & Esa Sironen (eds.) Urheilun toinen puoli, 31-57. Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja. Helsinki: Suomen Urheiluhistoriallinen Seura.

2014

Kirsi-Maria Hytönen 2014: "Ei elämääni lomia mahtunut" Naisten muistelukerrontaa työstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Kultaneito XIII. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Saara Jäntti, Tuija Saresma, Niina Sääskilahti & Antti Vallius 2014: Rajatut maisemat. In Tuija Saresma & Saara Jäntti (eds.) Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa, 9–20. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 115. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Eerika Koskinen-Koivisto 2014: Her Own Worth – Negotiation of Subjectivity in the Life Narrative of a Female Labourer. Studia Fennica Ethnologica 16. Helsinki: Finnish Literature Society.

Eerika Koskinen-Koivisto 2014: Tutkimuskohteena läheinen ihminen – refleksiivisen ja dialogisen tutkimusotteen mahdollisuudet ja rajoitteet etnografisessa tutkimuksessa. Elore 21:2.

Eerika Koskinen-Koivisto & Lena Marander-Eklund 2014: Den röd-vit prickiga klänningen bruket av berättelsen om 50-talet i en politisk familjekampanj. In Katarina Ek-Nilsson & Birgitta Meurling (eds.) Talande ting. Om berättelse och materialitet. Uppsala. Institutet för språk och folkminnen.

Tuuli Lähdesmäki, Kaisa Ahvenjärvi, Niina Sääskilahti, Kaisa Hiltunen, Tuija Saresma, Saara Jäntti & Antti Vallius 2014: Mapping the Concept(s) of Belonging. In Stuart D.B. Picken & Jerry Platt (eds.) Conference Proceedings: The Fourth Asian Conference on Asian Studies 2014, The International Academic Forum.

Magdolna Kovacs, Petteri Laihonen & Hanna Snellman (eds.) Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csangos today. Uralica Helsingiensia 8. Suomalais-ugrilainen Seura: Helsinki.

Lena Marander-Eklund 2014: Att vara hemma och fru. En studie av kvinnlift liv i 1950-talets Finland. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman. Yhteisöä purkamassa. In Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu, 7-21. Historiallinen Arkisto 142. Helsinki: Finnish Literature Society.

Leena Paaskoski 2014: Experienced, recollected, and reconstructed – The establishment of Nordic forest museums in the 1940s–60s. Nordisk museologi 1/2014.

Hanna Snellman 2014: Kansatieteellisten karttojen takaa. In Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu, 239-267. Historiallinen Arkisto 142. Helsinki: Finnish Literature Society.

Hanna Snellman & Anna Kajander 2014: Kävely Lappiin. In Seppo Knuuttila & Ulla Piela (eds.) Ympäristömytologia. Kalevalaseuran vuosikirja 93. Helsinki: Finnish Literature Society.

Antti Vallius 2014: Sukupuoli ja työ suomalaisessa maaseutumaisemakuvastossa. In Tuija Saresma & Saara Jäntti (eds.) Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa, 27–58. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 115. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Antti Vallius 2014: Romantiikkaa ja rationalismia. Metsätalouden kuvallinen esittäminen suomalaisissa maisemakuvajulkaisuissa. In Mikko Tamminen (Ed.) Metsä ja kuva, 7–16. Vuosilusto 10. Punkaharju: Luston tuki.


2013

Kirsi-Maria Hytönen 2013: Esiliinat, ohrapuurot ja käsityötunnit. In Kirsi-Maria Hytönen & Keijo Rantanen (eds.) Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla, 43−50. Jyväskylä: Atena.

Eerika Koskinen-Koivisto & Lena Marander-Eklund 2013: Kotirouvat ja tehokas kodinhoito. In Kirsi-Maria Hytönen & Keijo Rantanen (eds.) Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla, 163−171. Jyväskylä: Atena.

Lena Marander-Eklund 2013: Det var så vanligt med hemmafruar då, det var så på den tiden” – motstånd och anpassning som narrativa strategier. In Owe Ronström et al. (eds.) Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt, 154–175. Visby: Gotland University Press 2013.

Lena Marander-Eklund 2013: 'Jag ville bli något!'. Kvinnors drömmar om utbildning på 1950-talet i Svenskfinland. Nätverket 18, 5–13.

Leena Paaskoski 2013: Towards a Better Life. Family Capital and Upward Social Mobility among Finnish Forestry Employees in the Extended 1950s. Journal of Finnish studies 16, 66−89.

Arja Turunen 2013: Pula-ajan pojat. In Kirsi-Maria Hytönen & Keijo Rantanen (eds.) Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla, 183-193. Jyväskylä: Atena.

Antti Vallius 2013: Kuvien maaseutu - Maaseutumaisemakuvaston luomat mielikuvat suomalaisesta maaseutukulttuurista. Jyväskylä Studies in Humanities 203. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Antti Vallius 2013: Kuvien maaseutu - Maaseutumaisemakuvaston luomat mielikuvat suomalaisesta maaseutukulttuurista. In: Taidehistoria tieteenä (TAHITI) 02-03/2013.


2012

Laura Hirvi & Hanna Snellman (eds.) 2012: Where is the Field? The Experience of Migration Viewed through the Prism of Ethnographic Fieldwork. Studia Fennica Ethnologica 14. Finnish Literature Society: Helsinki

Kirsi-Maria Hytönen 2012: Hardworking women: Nostalgia and women's memories of paid work in Finland in the 1940s. Oral History 41:2, 87−99.

Kirsi-Maria Hytönen 2012: Kannettu kaksoistaakka. Äitiys työssäkäyvien naisten muistelukerronnassa 1940- ja 1950-luvuilta. In Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen & Heli Niskanen (eds.) Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Historiallinen Arkisto 135. Helsinki: Finnish Literature Society.

Veli-Pekka Lehtola, Ulla Piela & Hanna Snellman (eds.) 2012: Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Kalevalaseuran vuosikirja 91. Finnish Literature Society: Helsinki.

Lena Marander-Eklund 2012: Images of Housewifery. Women narrating their choice to be a housewife in the 1950s in the Swedish-speaking parts of Finland. Ethnologia Scandinavica 42, 131–146.

Lena Marander-Eklund 2012: Som vi ropar får vi svar. Metodologiska aspekter på tillkomsten av skriftligt och muntligt material. Budkavlen 2012, 56–68.

Hanna Snellman 2012: Muistoja Suomesta. Ylirajaisuus arjessa. In Aila Nieminen, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Katriina Siivonen (eds.) Aineen taikaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1336. Helsinki: Finnish Literature Society.

Hanna Snellman 2012: Pieni ihminen ja kansatiede. Historiallinen Aikakauskirja 4/2012, 438-442

Hanna Snellman 2012: Suomen lippu ja sombrero. In Anu Koivunen (ed.) Maailman paras maa, 46-65. Finnish Literature Society: Helsinki.

Hanna Snellman & Voutilainen, Miikka 2012. The Green Belt Undone. In Ronald N. Harpelle & Michel Beaulieu (eds.) Pulp Friction: Communities and the Forest Industry in a Globalized World, Northern and Regional Studies Series nr. 21, 174-190. Thunder Bay: Lakehead University, Centre for Northern Studies.

Antti Vallius 2012: Kuvastojen tutkimus metodologisena haasteena - esimerkkinä maisemakuvaston visuaalinen analyysi. In Annika Waenerberg & Satu Kähkönen (eds.) Taidetta tutkimaan - menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus kustannus.


2011

Eerika Koskinen-Koivisto 2011: Disappearing Landscapes. Embodied Experience and Metaphoric Space in the Life Story of a Female Factory Worker. Ethnologia Scandinavica 41, 25-39.

Eerika Koskinen-Koivisto 2011: Onnen maa? Pitkä 50-luku, arki, nostalgia ja museot. Elore 18:1, 102-104.

Simo Laakkonen 2011: Asphalt kids and the matrix city: reminiscences of children's urban environmental history. Urban History 38:2, 301-323.

Lena Marander-Eklund 2011: Anpassningsbar, flitig och chic. Gestaltningar av kvinnligheter i 1950-talets svenska veckotidningar med fokus på hemmafrun. RIG 2011/2, 76-91.

Lena Marander-Eklund 2011: Biografiska betydelser. Norm och erfarenhet i levnadsberättelser. I Lena Marander-Eklund & Ann-Catrin Östman (eds.) Biografiska betydelser. Norm och Erfarenhet i levnadsberättelser, 7–20. Möklinta: Gidlunds förlag.

Lena Marander-Eklund 2011: Livet som hemmafru. I Lena Marander-Eklund & Ann-Catrin Östman (eds.) Biografiska betydelser. Norm och Erfarenhet i levnadsberättelser, 133–156. Möklinta: Gidlunds förlag.

Antti Vallius 2011: Visuaalinen kulttuuri maaseutumielikuvien luojana. Maaseudun uusi aika. Maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti 19:1, 48-60.


2010

Lena Marander-Eklund 2010: Med kriget i backspegeln - analys av ett frågelistmaterial med fokus på uttryckta emotioner. Budkavlen 2010, 36-44.

Lena Marander-Eklund & Birgitta Meurling 2010: Bekönade känslor. Inledning. Nätverket. 2010/ 16. Bekönade känslor.

Hanna Snellman 2010: "I just left": Narrated Female Migration Experiences". In Biblioteheca Religionis Popularis Szegediensis 16, 838-846.

Hanna Snellman 2010: Ekman Sirkka-Liisa. In KB II: Moninainen Suomi

Hanna Snellman 2010: Performing Ethnography and Ethnicity. An Early Documentation of Finnish Immigrants in Nordiska museet. In Ethnologia Europaea 40:2, 47-59.

Hanna Snellman 2010: Voudinmäki, Maili. In KB II: Moninainen Suomi. /


2009

Eerika Koskinen-Koivisto 2009: Tätä tutkitaan 1950-luvusta: Tunteita ja muistoja 1950-luvun Suomesta. Hiidenkivi 3/2009.

Lena Marander-Eklund 2009: "Kanske den bästa tiden i mitt liv". Analys av emotioner i ett frågelistmaterial om livet i efterkrigstidens Finland. Tidskrift för kulturforskning 4/2009, 22-38.

Copyright © Happy Days